Thông tin các số tài khoản của Mộc Gia :

Chủ tài khoản: La Tiến Thành

1. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) Chi nhánh Thăng Long  –  Số tài khoản : 0540109333888

2. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)  –  Số tài khoản : 166982107127

3. Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)  –  Số tài khoản : 19035849956018

4. Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Thành  –  Số tài khoản : 0851000025484

5. Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank)  –  Số tài khoản : 00787534002

6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Số tài khoản :2555366888

7. Ngân hàng TMCP Quân Đội – Số tài khoản : 633869999999999 – Chủ Tài Khoản : Hoàng Thị Hà